Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 7 - 11 februari 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum ontvangen

Kerkstraat 6 in Abcoude

Aanvraag watervergunning

Z/20/157983

28-1-2020

Baambrugse Zuwe 67 in Vinkeveen

Vergroten van de woning

Z/20/157985

28-1-2020

Laan van Binnenrust 22 in Abcoude

Plaatsen van een dakkapel

Z/20/158058

29-1-2020

Koningsspil 3 in Mijdrecht

Het plaatsen van een dakkapel

Z/20/158197

7-11-2019

Aetsveld 45 in Vinkeveen

Aanbrengen van een dakopbouw

Z/20/158147

31-01-20

Lindewetering 8 in Abcoude

Verdiepte groene fietsenstalling in de voortuin

Z/20/158180

1-2-2020

Oudhuijzerweg 41 in Wilnis

Het vervangen beschoeiing

Z/20/158229

3-2-2020

Groenlandse kade 59 A in Vinkeveen

Mogelijkheden uitbreiding gebruik 2e jachthaven

Z/20/158246

3-2-2020

Zandeiland één 1 in Vinkeveen

Verbouwing paviljoen

Z/20/158247

3-2-2020

 

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.