Bekendmaking als bedoeld in artikel 8 lid 4 Besluit Landelijk Register kinderopvang (week 8 - 18 februari 2020)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij, op verzoek van de houder, buitenschoolse opvang Partou BSO Oosterlandweg 16a aan de Oosterlandweg 16a, 3641 PW te Mijdrecht, met registratienummer 483548558 per 16 februari 2020 uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) verwijderen. De verwijdering van bovenstaande voorziening uit het LRK is wegens sluiting van de betreffende locatie. Het LRK is digitaal te raadplegen op www.landelijkregisterkinderopvang.nl.