Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen (week 09 – 25 februari 2020)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning niet in behandeling zijn genomen:

Locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Herenweg perceel F 1416 Vinkeveen

vervangen beschoeiing, steiger, vlonders met bloembakken perceel F1416 (legalisatie)

Z/19/156326

20-2-2020

Meerzicht 29 in Abcoude

Het maken van een dakopbouw

Z/19/156254

20-2-2020