Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen (week 7 - 11 februari 2020)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning niet in behandeling zijn genomen:

Locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Elzenhof 7 in Vinkeveen

het plaatsen van twee dakramen

Z/19/155242

30 januari 2020