Publicatie Nadere regels/reglement (Week 6 – 4 februari 2020)

Nadere regels/reglement

Het college heeft op 14 januari 2020 besloten de nadere regels lokale stimulering Sociaal Domein 2020 vast te stellen evenals het reglement geschillencommissie. Deze besluiten zijn gepubliceerd in het Gemeenteblad (zie www.officielebekendmakingen.nl).

Officiële publicatie>

De gemeente publiceert al haar verordeningen, beleidsregels en andere besluiten van algemene strekking op www.overheid.nl in een elektronisch Gemeenteblad. Als service naar onze burgers wordt deze informatie ook nog geplaatst op de gemeentepagina van deze krant. Dit betekent dat alleen rechten kunnen worden ontleend aan de publicatie van het elektronisch Gemeenteblad op www.overheid.nl (www.officielebekendmakingen.nl). Op www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving kunt u onze beleidsregels en verordeningen vinden die op dit moment gelden.