Vergunningsvrije omgevingsvergunningen (week 09 – 25 februari 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende melding vergunningsvrij is bevonden:

Locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum

Wilnisse Zuwe nabij 58 en 58A in Wilnis

Verleggen van de waterleiding i.v.m. dijkverbetering

Z/20/156877

13-02-2020