Verkeersbesluiten aanwijzen van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s (week 8 - 18 februari 2020)

Verkeersbesluit voor het aanwijzen van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s.

Locaties: 

  • Ds. H. ten Brinckplantsoen in Wilnis (2 parkeerplaatsen)
  • Korenbloem in Mijdrecht (2 extra parkeerplaatsen)
  • Watermolen in Mijdrecht (2 parkeerplaatsen)
  • Granaat in Mijdrecht (1 parkeerplaats)
  • Waterlelie in Abcoude (2 parkeerplaatsen)
  • Dubloen in Mijdrecht (2 parkeerplaatsen)

Aanleiding

Een bewoner uit de Burgemeester Van Trigtlaan te Wilnis heeft een aanvraag ingediend voor een openbare laadpaal. Om gebruik te kunnen maken van de laadpaal reserveert de gemeente twee parkeerplaatsen bij de laadpaal.

Besluit

Burgemeester en wethouders besluiten om twee parkeerplaatsen aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen in het Ds. H. ten Brinckplantsoen te Wilnis, naast Burgemeester Van Trigtlaan 35, door het plaatsen van het verkeersbord E4 (RVV 1990) en een onderbord met de tekst “alleen voor opladen elektrische auto’s”. Het volledige verkeersbesluit kunt u lezen op www.officielebekendmakingen.nl.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(-en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

 

Verzoek om een voorlopige voorziening

Het opsturen van een bezwaarschrift voorkomt niet dat het verkeersbesluit wordt uitgevoerd. Als u binnen een korte tijd wilt voorkomen dat het verkeersbesluit wordt uitgevoerd, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te nemen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u alleen indienen als u ook tegen het besluit bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er een spoedeisend belang zijn.

Een verzoek voor een voorlopige voorziening moet, samen met een kopie van uw bezwaarschrift, worden opgestuurd aan de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, postbus 16006, 3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u uw DigID nodig. De precieze voorwaarden staan op deze website te lezen. Om een voorlopige voorziening te laten maken moet u griffierecht betalen aan de rechtbank.

Contact

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u eerst bellen met de gemeente voor meer informatie of om vragen te stellen. In het algemeen blijkt dat met een telefoontje veel kan worden opgelost. Bezwaar maken is dan misschien niet meer nodig. U mag natuurlijk ook meteen een bezwaarschrift indienen.