Verleende omgevingsvergunningen (week 7 - 11 februari 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Waterlelie 45 in Abcoude

Plaatsen van een dakkapel

Z/20/157284

03-02-2020

Vlaserf 2 in Abcoude

Het bouwen van een nieuwe woning

Z/19/154667

03-02-2020

Piet van Wijngaerdtlaan 64 in Abcoude

Plaatsen van een erker

Z/19/154966

05-02-2020

Industrieweg 56 in Mijdrecht

Plaatsen van een reclamezuil

Z/19/147116

 

06-02-2020

Leicester 13 in Mijdrecht

Voor de remodeling van de supermarkt

Z/19/154237

06-02-2020

Demmerik 114a in Vinkeveen

Verbouwen, uitbreiden en verduurzamen van het woonhuis

Z/19/155597

06-02-2020

Ondernemingsweg 7 en 9 in Mijdrecht

Realiseren van een winkelruimte met parkeervoorziening

Activiteit:

- bouw

-handelen in strijd met regels RO

-werk of werkzaamheden uitvoeren

Z/19/152904

29-1-2020

Industrieweg 19 in Mijdrecht

Het wijzigen van de gevel, de indeling en het gebruik van een bedrijfspand

Z/19/154661

30-01-2020

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘Voorlopige voorzieningen’, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.