Verleende omgevingsvergunningen (week 8 – 18 februari 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Soling 39 in Vinkeveen

Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

Z/19/156028

5-2-2020

Lepelaar 13 in Mijdrecht

Vervangen van de huidige brug.

Z/19/154191

11-2-2020

Mennonietenbuurt 108 in Amstelhoek

Funderingsherstel

Z/20/157445

10-02-2020