Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (Week 6 – 4 februari 2020)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Kerkstraat 6 in Abcoude

Verbouwen van het woonhuis

Z/19/154567

27 januari 2020

het kadastrale perceel in Vinkeveen, sectie H, nummer 2076

Buitenborgh WRK II   buisvervangingen in het WRKII ruwwaterleiding systeem

Z/19/155498

28 januari 2020

Groenland 48 in Vinkeveen

Plaatsen dakkapel voordakvlak

Z/19/155619

29 januari 2020

De Omloop 2 in Abcoude

Het bouwen van een woning

Z/19/153784

29 januari 2020