Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 09 – 25 februari 2020)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Slotplaats 1, 3 en 4 in Abcoude (aangevraagd op Land van Winkeld  kavel 170-172-173)

Oprichten drie woningen

Z/19/156302

14-2-2020

Plaswijk 3B in Vinkeveen

Herbouw woonhuis

Z/19/155140

14-2-2020

Steven van Rumelaerstraat 33 in Mijdrecht

het vernieuwen van de bestaande uitbouw, bijkeuken en berging

Z/19/154969

18-2-2020

Papehof 18 in Abcoude

Het plaatsen van dakkapel en overige bouwwerkzaamheden

Z/19/153032

19-02-2020

Herenweg 289 in Vinkeveen

wijzigen van de verleende vergunning verbouw woning

Z/19/155554

20-02-2020

Industrieweg 27 in Mijdrecht

Interne verbouwing J-sports

Z/19/155832

20-02-2020