Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 7 - 11 februari 2020)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Rectificatie

Groenland 48 in Vinkeveen

Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde

Z/19/155619

03-02-2020