Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 8- 18 februari 2020)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Dokter van Doornplein 2a Abcoude

aanbrengen van nieuwe reclame-uitingen en schilder werkzaamheden van de puien

Z/19/156108

10 februari 2020

Kerkstraat 23 Abcoude

Het vervangen van 4 antennes en het plaatsen van 4 extra antennes

Z/19/154506

11 februari 2020

Kamgras 3 in Wilnis

Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

Z/19/156216

11 februari 2020

Achterbos 8 in Vinkeveen

Oprichten van een woning

Z/19/155796

12 februari 2020