WET MILIEUBEHEER (week 8 - 18 februari 2020)

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:

Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:

  • Janmaat Duurzame Installatietechnieken voor het adres:

De Hoef Oostzijde 92 in De Hoef. De melding heeft betrekking op het plaatsen van een windmolen.

  • Dhr. P. Leeflang voor het adres:

Donkereind 2B in Vinkeveen. De melding heeft betrekking op het plaatsen van een palletstelling op eigen erf.

  • Maatschap B en J Hogenhout voor het adres:

Gein-Noord 62 in Abcoude. De melding heeft betrekking op de bouw van een nieuwe jongvee/schapenstal met berging.

  • Blinck Roestvaststaal Bewerking B.V. voor het adres:

Rendementsweg 7C in Mijdrecht. De melding heeft betrekking op het oprichten van een bedrijf voor het bewerken van metalen, meestal voor het bewerken van enkele stuks of kleine series. Bewerken gebeurt door middel van knippen, snijden, kanten, zagen, boren, walsen, lassen en slijpen.

Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij: Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, telefoon: 088 – 022 50 00.