Aangevraagde omgevingsvergunningen (Week 3 - 14 januari 2020)

omgevingsvergunning, 14-1-2020

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum ontvangen

Waverveense pad 19 in Vinkeveen

Neut Omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Z/19/156622

31 december 2019

Vinkenkade 21 in Vinkeveen

Nieuw te bouwen woning Vinkenkade 21 Vinkeveen

Z/19/156626

31 december 2019

Mijdrecht, Sectie A, nummer 7408

Nieuw te bouwen tribune HSV69

Z/20/156729

4 januari 2020

De Horn 8 in Baambrugge

Het aanbrengen van hardhouten beschoeiing over 17 meter

Z/20/156772

6 januari 2020

Heemraadsingel 39 in Mijdrecht

Aanvraag dakkapel Heemraadsingel 39

Z/20/156807

6 januari 2020

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.

U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.