Aangevraagde omgevingsvergunningen (Week 5 – 28 januari 2020)

omgevingsvergunning, 28-1-2020

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum ontvangen

Doude van Troostwijkstraat 13 in Abcoude

Plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak

Z/20/157232

14 januari 2020

Amstelkade 103 A in Amstelhoek

oprichten woonhuis

Z/20/157272

15 januari 2020

Burg Haitsmaplein 2 in Mijdrecht

het plaatsen van een afzuigkanaal en luchtrooster in de gevel

Z/20/157308

16 januari 2020

Waterlelie 45 in Abcoude

plaatsen van een dakkapel

Z/20/157284

15 januari 2020

Hoofdweg 74 in Mijdrecht

Aanvraag brug

Z/20/157323

16 januari 2020

Kerkstraat 94 in Abcoude

Verbouw woonhuis

Z/20/157329

16 januari 2020

Donkereind 9 in Vinkeveen

Wijzigen bestemming achterhuis

Z/20/157328

16 januari 2020

Baambrugse Zuwe 1 in Vinkeveen

uitbreiding van 3 hotelkamers

Z/20/157419

19 januari 2020

Herenweg 276 R 16 in Vinkeveen

Plaatsen overkapping tuin

Z/20/157421

19 januari 2020

Houtduif 13 Mijdrecht

Dakkapel voorgevel

Z/20/157420

19 januari 2020

Mennonietenbuurt 108 in Amstelhoek

Funderingsherstel,

Z/20/157445

20 januari 2020

Marickenlaan 19,21,31, Waterpeil 28,34, 50, Droogmakerij 50 in Wilnis

Plaatsen 7 dakkapellen

Z/20/157499

20 januari 2020

de Hoef Oostzijde 92 in de Hoef

aanvraag Janmaat kleine windmolen

Z/20/157521

21 januari 2020

Nellestein in Abcoude

aanvraag schottenstuw

Z/20/157562

21 januari 2020

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.

U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.