Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 4 – 21 januari 2020)

omgevingsvergunning, 21-1-2020

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum ontvangen

Wilnisse Zuwe 58 en 58 A in Wilnis

Verleggen van de waterleiding i.v.m. dijkverbetering Geerkade in Wilnis

Z/20/156877

8 januari 2020

Koningsvaren 19 in Abcoude

Vergroten van een woning

Z/20/156913

8 januari 2020

Herenweg 242 R 35 in Vinkeveen

Het vervangen van de bestaande beschoeing

Z/20/157034

11 januari 2020

Torenlaan 16 in Abcoude

Het realiseren van een aanbouw aan de achterzijde

Z/20/157037

12 januari 2020

Meerkoetlaan 19 in Vinkeveen

bouwen van gemetselde tuinberging incl.
overkapping

Z/20/157159

14 januari 2020

Meerkoetlaan 17 in Vinkeveen

bouwen van gemetselde tuinberging incl.
overkapping

Z/20/157160

14 januari 2020

Baambrugse Zuw 127 C 1 in Vinkeveen

aanvraag sloop bestaande pand perceel Baambrugse Zuwe
127C-1 Vinkeveen

Z/20/157161

14 januari 2020

Molenweg 19 B in Abcoude

Kapvergunning, aanleg parkeerterrein voor bezoekers fort

Z/20/157218

14 januari 2020

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.

U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.