Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen (Week 3 - 14 januari 2020)

omgevingsvergunning, 14-1-2020

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning niet in behandeling zijn genomen:

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Haagwinde 25 in Abcoude

Het bouwen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

Z/19/154180

30 december 2019