Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen (Week 5 – 28 januari 2020)

omgevingsvergunning, 28-1-2020

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning niet in behandeling zijn genomen:

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Snippenlaan 28 in Vinkeveen

plaatsen van een dakkapel

Z/19/153038

21 januari 2020

Kerkvaart 7 in Mijdrecht

Kerkvaart 7 in Mijdrecht

Z/19/154700

20 januari 2020

Winkeldijk 19A R51 in Vinkeveen

Vervangen van WRKII watertransport leidingdelen

Z/19/152992

22 januari 2020