Publicaties (Week 4 – 21 januari 2020)

publicatie, 21-1-2020

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen verschillende verkeersbesluiten hebben genomen.

De besluiten betreffen de volgende verkeersmaatregels:

Bolderik 8 3641VL Mijdrecht
Vijzelmolen 22 3642AS Mijdrecht
Langhuis 29 3648LJ Wilnis
Langhuis 33 3648LJ Wilnis
Langhuis 45 3648LJ Wilnis

Dit besluit ligt met ingang van dinsdag 21 januari 2020 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

Verzoek om een voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen.

Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang.

Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.