Verleende omgevingsvergunningen (Week 2 – 7 januari 2020)

omgevingsvergunning, 7-1-2020

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Groenlandse kade 83a

Het realiseren van een rolbrug

Z/19/151570

23 december 2019

Schepenenstraat 14 in Mijdrecht

Het realiseren van een dakopbouw

Z/19/140816

19 december 2019

Tienboerenweg 13A in Mijdrecht

 

 

De renovatie van de dakconstructie op de schapenstal

Z/19/154014

23 december 2019

Haagwinde 25 in Abcoude

 

Plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

Z/19/155296

20 december 2019

Torenlaan 21 in Abcoude

Het verbouwen en uitbreiden van het woonhuis

 

Z/19/151533

03 januari 2020

 

Gein-Zuid 9 in Abcoude

Het gewijzigd uitvoeren van een eerder verleende omgevingsvergunning

Z/19/148521

03 januari 2020

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA   Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Globale locatie

Omschrijving

Activiteit

Zaaknummer

Datum verzonden

Abcoude: Velterslaan 1a

Plegen van duurzaam onderhoud en kleine veranderingen (interieur) in het hoofdgebouw van het Fort

-bouw

-monument

Z19/155944

30 december 2019

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.