Verleende omgevingsvergunningen (week 4 – 21 januari 2020)

omgevingsvergunning, 21-1-2020

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Groenlandse Kade 53 in Vinkeveen

Het bouwen van een ondergrondse parkeerkelder

Z/19/153610

14 januari 2020

Plaswijk 68 in Vinkeveen

de nieuwbouw van een woonhuis

Z/19/153237

15 januari 2020

Winkeldijk 30B 14 in Abcoude

het ombouwen van een chaletje naar stacaravan

Z/19/153621

15 januari 2020

Starnheim 27 in Abcoude

Het aanpassen en uitbreiden van de woning

Z/19/154572

16 januari 2019

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA   Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.