Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (Week 2 – 7 januari 2020)

omgevingsvergunning, 7-1-2020

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Molenwetering 10 in Abcoude

Het aanleggen van een brug

Z/19/153574

23 december 2019

Leicester 13 in Mijdrecht

Remodeling van de supermarkt

Z/19/154237

30 december 2019

Starnheim 27 in Abcoude

Het aanpassen en uitbreiden van de woning

Z/19/154572

02 januari 2020

Jonkersgang 24 in Abcoude

Nieuwbouw van een woning

Z/19/154636

30 december 2019

Industrieweg 19 in Mijdrecht

Het wijzigen van de gevels, indeling en gebruik van een bedrijfsgebouw

Z/19/154661

30 december 2019