Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (Week 3 - 14 januari 2020)

omgevingsvergunning, 14-1-2020

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Industrieweg 56 in Mijdrecht

Het plaatsen van een reclamezuil

Z/19/147116

3 januari 2020

Lepelaar 13 in Mijdrecht

Het vervangen van de huidige brug

Z/19/154191

6 januari 2020

Vlaserf 2 in Abcoude

De nieuwbouw van een woning

Z/19/154667

6 januari 2020