Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (Week 5 – 28 januari 2020)

omgevingsvergunning, 28-1-2020

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Snippenlaan 28 in Vinkeveen

Vervangen van kozijn in voorgevel en het plaatsen van isolatieglas

Z/19/153035

20 januari 2020