Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 4 – 21 januari 2020)

omgevingsvergunning, 21-1-2020

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Piet van Wijngaerdtlaan 64 in Abcoude

Het plaatsen van een erker

Z/19/154966

14 januari 2020

Soling 4 in Vinkeveen

Het plaatsen van een dakkapel

Z/19/154972

14 januari 2020

Vinkeveen: Groenlandse kade 5

Plaatsen van een nieuw transformator gebouw

Z/19/147242

13 januari 2020