Verordeningen/besluiten (Week 2 – 7 januari 2020)

publicatie, 7-1-2020

De raad heeft op 17 december 2019 verscheidene belastingverordeningen vastgesteld. Deze verordeningen regelen wanner er leges/rechten mogen worden geheven. Op 17 december heeft de raad ook besloten de 1e wijziging verordening maatschappelijke ondersteuning de Ronde Venen 2015 vast te stellen evenals de 1e wijziging subsidieverordening gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden De Ronde Venen 2015 en de verordening starterslening De Ronde Venen 2020.

Het college heeft op 10 december 2019 besloten het gladheidsbestrijdingsplan 2020-2023 vast te stellen. Op 17 december 2019 heeft het college het mandaatbesluit personele aangelegenheden De Ronde Venen 2020 vastgesteld en ook de Tarieventabel 2020 voor schade als gevolg van ingravingen in verharding.  

Al deze besluiten zijn gepubliceerd in het Gemeenteblad (zie www.officielebekendmakingen.nl).

Officiële publicatie

De gemeente publiceert al haar verordeningen, beleidsregels en andere besluiten van algemene strekking op www.overheid.nl in een elektronisch Gemeenteblad. Als service naar onze burgers wordt deze informatie ook nog geplaatst op de gemeentepagina van deze krant. Dit betekent dat alleen rechten kunnen worden ontleend aan de publicatie van het elektronisch Gemeenteblad op www.overheid.nl (www.officielebekendmakingen.nl). Op www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving kunt u onze beleidsregels en verordeningen vinden die op dit moment gelden.