Collegebesluiten mandaatverlening en terrassen (week 27 – 3 juli)

Het college heeft op 2 juni 2020 de volgende besluiten genomen die in het Gemeenteblad zijn bekend gemaakt: 

-    Het tijdelijk mandaatbesluit zomer 2020. Dit besluit is op 22 juni jl. gepubliceerd in het Gemeenteblad (zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-156645.html) en treedt in werking op 10 juli a.s.;
-    Het mandaat- en volmachtbesluit overbrugging inkoop jeugdhulp en Wmo 2021. Dit besluit is op 17 juni 2020 gepubliceerd in het Gemeenteblad (zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-153585.html) en is op 18 juni 2020 in werking getreden;
-    De richtlijn voor uitbreiding terrassen horeca in openbaar gebied vanwege COVID-19 maatregelen. Dit besluit is op 19 juni jl. gepubliceerd in het Gemeenteblad (zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-155959.html) en is op 20 juni 2020 in werking getreden. 

Officiële publicatie

De gemeente publiceert al haar verordeningen, beleidsregels en andere besluiten van algemene strekking op www.overheid.nl in een elektronisch gemeenteblad. Als service naar onze burgers wordt deze informatie ook nog geplaatst op de gemeentepagina van deze krant. Dit betekent dat alleen rechten kunnen worden ontleend aan de publicatie van het elektronisch gemeenteblad op www.overheid.nl (www.officielebekendmakingen.nl). Op www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving kunt u onze beleidsregels en verordeningen vinden die op dit moment gelden.