Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen (week 28 – 10 juli 2020)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel. 3.9 van de Wabo bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning niet in behandeling zijn genomen:

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Herenweg 216 in Vinkeveen Plaatsen van draglineschotten en het plaatsen van een tijdelijke noodbrug Z/20/162054 30-06-2020