Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen (week 31 – 31 juli 2020)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel. 3.9 van de Wabo bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning niet in behandeling zijn genomen:

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Zand- en Jaagpad 15 in Baambrugge Plaatsen dakopbouw op de woning Z/20/163801 16-07-2020