Verleende omgevingsvergunningen (week 27 – 3 juli 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Beerninckstraat 82 in Mijdrecht Het bouwen van een schuur/berging Z/20/163101 23-06-2020
Cruzaat 2 in Mijdrecht Het uitbreiden van de woning door een uitbouw aan de voorgevel Z/20/163747 22-06-2020
Brunel 1 in Mijdrecht Het plaatsen van een hekwerk Z/20/163129 23-06-2020
Burgemeester Dedelstraat 24 in Abcoude Het vervangen en vergroten van de dakkapel aan de voorzijde Z/20/163458 23-06-2020
Burgemeester Dedelstraat 22 in Abcoude Het vervangen en vergroten van de dakkapel aan de voorzijde Z/20/163839 23-06-2020
Kruiwiel 6 in Mijdrecht Het vervangen van een kozijn aan de voorzijde van de woning Z/20/164971 23-06-2020
Kruiwiel 3 in Mijdrecht Het vervangen van een kozijn aan de voorzijde van de woning Z/20/165198 24-06-2020
Landzicht 1 t/m 17 en Reigersbos 4,6,8,10 in Abcoude Vervangen dakpannen en gootbetimmering Z/20/161879 24-06-2020

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van ‘Voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.