Verleende omgevingsvergunningen (week 29 – 17 juli 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Vermogenweg 221 (kantoor) en 223 (bedrijfsruimte) in Mijdrecht Nieuwbouw van een kantoorgebouw Z/20/164008 06-07-2020
Angsteloord 71 in Abcoude Verbouwing van de woning Z/20/164103 06-07-2020
Wilnisse Zuwe 15 C in Wilnis Nieuwbouw woonhuis Z/20/161164 06-07-2020
Kievit 10 in Mijdrecht Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning Z/20/165622 06-07-2020
Dorpsstraat 24 in Baambrugge Verbouwen van de woning Z/20/162890 07-07-2020
De Horn 4 in Baambrugge Nieuwbouw van een ligboxenstal en het kappen van een boom Z/20/159977 06-07-2020
Haagwinde 13 in Abcoude Het aanbrengen van een erker aan de voorzijde Z/20/164579 07-07-2020
Burg van Baaklaan 14 in Wilnis Het aanbrengen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning Z/20/166030 07-07-2020
Veenmolen 1 t/m 14, Weidemolen 1 t/m 8, Veendijk 2 t/m 62, Veendijk 29 t/m 39, Spoorzicht 1 t/m 49 en 2 t/m 32 Wilnis Het bouwen van 100 woningen De Maricken Fase V Z/20/160906 08-07-2020
Geinplein 3 in Abcoude Plaatsen van een verlichte gevelreclame Z/20/164738 08-07-2020

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.