Verleende omgevingsvergunningen (week 30 – 24 juli 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Mijdrechtse Dwarsweg 2 in Vinkeveen Toevoegen van 1 padelbaan met 4 lichtmasten ter plaatse van bestaande tennisbaan Z/20/160220 02-07-2020
Herenweg 72 in Wilnis Uitbreiding woonhuis Z/20/159042 10-07-2020
Westerlandweg 4B Mijdrecht (aangevraagd op Hoofdweg 74A in Mijdrecht) Verbouwen van schuur tot woning Z/20/161020 13-07-2020
Barnsteen 18 in Mijdrecht Het plaatsen van een dakkapel Z/20/163937 13-07-2020
Amstelkade 49 in Wilnis Baggeren Wilnis Bovenlanden fase 2 Z/20/163764 13-07-2020
Molenkade 20 R 47 in Vinkeveen Het verbreden van het balkon en het toevoegen van een raam Z/20/165179 13-07-2020
Barnsteen 18 in Mijdrecht Het plaatsen van een dakkapel Z/20/163937 13-07-2020
Soling 13 in Vinkeveen Het plaatsen van Damwand Z/20/163868 15-07-2020
De Lindeboom 25 in Mijdrecht Het verplaatsen van de technische installatie Z/20/162566 16-07-2020
Mennonietenbuurt 22 in Amstelhoek Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning Z/20/160869 16-07-2020

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.