Verleende omgevingsvergunningen (week 31 – 31 juli 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Rietveld 56 in Vinkeveen Realiseren van een dakopbouw Z/20/162924 20-07-2020
Plaswijk 50 in Vinkeveen Oprichten woning Z/20/163241 20-07-2020
Doude van Troostwijkstr 64 in Abcoude Overkapping achtertuin Z/20/164674 20-07-2020
Muijeveld 37 in Vinkeveen Maken dakopbouw op een woning Z/20/164577 22-07-2020
Burg de Beaufortlaan 14 in Abcoude Plaatsen van een dakkapel Z/20/165013 22-07-2020
Kerkstraat 6 in Abcoude Plaatsen van een dakkapel Z/20/161370 22-07-2020
Koningsvaren 83 in Abcoude Uitbreiden begane grond van de woning Z/20/164816 22-07-2020
De Passage 22C in Mijdrecht Het plaatsen van gevelreclame Z/20/165147 22-07-2020
Herenweg 293 D in Vinkeveen Het plaatsen van een nieuwe ark Z/20/166789 22-07-2020

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.