Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 27 – 3 juli 2020)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.9 van de Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Rietveld 56 Vinkeveen Het aanbrengen van een dakopbouw Z/20/162924 16-06-2020
Vinkeveen: Groenlandse kade 59 A Toevoegen van een tweede jachthaven in de bestemming jachthaven Z/20/158246 19-06-2020
Kerkstraat 102 in Abcoude Het aanbrengen van zonnepanelen Z/20/161939 22-06-2020
Westerlandweg 4B Mijdrecht (aangevraagd op Hoofdweg 74A in Mijdrecht) Verbouwen van schuur tot woning Z/20/161020 22-06-2020
Plaswijk 63 in Vinkeveen Het aanbrengen van een dakopbouw en een dakkapel Z/20/162360 24-06-2020
Dr. Mees ten Oeverlaan 1 Wilnis Het aanbrengen van een nieuwe schuifpoort Z/20/163197 24-06-2020