Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 29 – 17 juli 2020)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.9 van de Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Demmerik 7, 7A en 9 in Vinkeveen Nieuwbouw van twee woningen en een zomerwoning Z/20/164254 09-07-2020