Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 30 – 24 juli 2020)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.9 van de Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Op het kadastrale perceel A 3688 (nabij Rietvoorn en Wethouder van Damlaan) in Wilnis Het realiseren van een autobrug 'De Maricken' Z/20/164460 15-07-2020
Baambrugse Zuwe 125 D in Vinkeveen Het vervangen van de bestaande woning door een nieuwe villa Z/20/164705 16-07-2020