Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 31 – 31 juli 2020)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.9 van de Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Wilnisse Zuwe 15 B in Wilnis Oprichten woonhuis Z/20/159985 17-07-2020
Angsteloord 20 in Abcoude Realisatie van een dakkapel aan de voorzijde, erker en aanbouw Z/20/164707 22-07-2020
't Markvelt 10 in Abcoude Het aanvragen van een sloopvergunning Z/20/164886 22-07-2020
Gein Zuid 9 in Abcoude Het opnieuw opbouwen van bouwdeel C Z/20/164704 23-07-2020