Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 24 – 12 juni 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de Wabo dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Muijeveld 37 in Vinkeveen Maken dakopbouw op een woning Z/20/164577 27-05-2020
Gein-Zuid 9 in Abcoude Het opnieuw opbouwen van bouwdeel C Z/20/164704 29-05-2020
Baambrugse Zuwe 125 D in Vinkeveen Bestaande woning wordt vervangen door een nieuwe villa. Z/20/164705 29-05-2020
Boezemmolen 13 in Mijdrecht Nieuw kozijn plaatsen Z/20/164708 29-05-2020
Doude van Troostwijkstraat 64 in Abcoude Overkapping achtertuin Z/20/164674 29-05-2020
Angsteloord 20 in Abcoude Realisatie van een dakkapel aan de voorzijde, erker en aanbouw Z/20/164707 29-05-2020
De Duiker 6 in Wilnis Vernieuwen van een woonschip Z/20/164710 30-05-2020
Geinplein 3 in Abcoude Plaatsen van een verlichte gevelreclame Z/20/164738 02-06-2020
Rijksstraatweg 85 in Baambrugge Aanvraag OBM MER voor het houden van 122 stuks overig rundvee en fokstieren Z/20/164762 02-06-2020


Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.

U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.