Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 25 – 19 juni 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de Wabo dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Kamgras 10 in Wilnis Dakopbouw Kamgras 10 Z/20/164761 02-06-2020
Dorpsstraat 24 in Baambrugge Herstellen en schilderen gevel Z/20/164818 03-06-2020
Koningsvaren 83 in Abcoude Uitbreiden van de woning Z/20/164816 03-06-2020
Arkenpark Mur 8 in Vinkeveen Aanvraag nieuwe ark Z/20/164764 03-06-2020
Molenwiek 84 in Mijdrecht Aanleggen in/uitrit Z/20/164892 04-06-2020
de Hoef Oostzijde 86 in de Hoef Bouw Tuin berging Z/20/164878 04-06-2020
Molenweg 16 in Abcoude Het uitbreiden van de woning Z/20/164919 05-06-2020
Kruiwiel 6 in Mijdrecht Vervangen van het kozijn aan de voorzijde van de woning Z/20/164971 05-06-2020
Burg de Beaufortlaan 14 in Abcoude Het aanbrengen van een dakkapel Z/20/165013 08-06-2020
't Markvelt 10 in Abcoude Het aanvragen van een sloopvergunning Z/20/164886 04-06-2020
Abcoude, sectie C, nummer 1881 Herstelwerkzaamheden aan beplanting en waterkering, weidevogelreservaat Nellestein-Botshol Z/20/165061 08-06-2020
Gein-Noord 19 in Abcoude Het uitbreiden van de woning Z/20/165068 08-06-2020
Abcoude, sectie H, nummer 14 Het verwijderen van houtopslag en het uitvoeren van aanlegwerkzaamheden en beschoeiingen Z/20/165087 09-06-2020
De Passage 22 C in Mijdrecht Het plaatsen van gevelreclame Z/20/165147 09-06-2020


Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.