Bekendmaking Drank- en Horecawet- en Exploitatievergunning (week 24 - 12 juni)

De burgemeester van de gemeente De Ronde Venen maakt, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat op 8 juni 2020 (verzenddatum 8 juni 2020) voor onderstaande inrichting een exploitatievergunning is verleend: 
-  Dorpsstraat 26, 3648 AH in Wilnis 

En dat op 8 juni 2020 (verzenddatum 9 juni 2020) voor onderstaande inrichting een Drank- en Horecawetvergunning is verleend:
-  Burgemeester Haitsmaplein 1-2, 3641 EW in Mijdrecht

De vergunningen liggen ter inzage gedurende zes weken na de verzenddatum van de vergunningen op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht. U kunt een afspraak maken per e-mail via 
iv@derondevenen.nl of telefoon 0297 291616.

Tegen het verlenen van de vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.