Bekendmaking Drank- en Horecawet- en Exploitatievergunning (week 25 – 19 juni)

De burgemeester van de gemeente De Ronde Venen maakt, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat voor onderstaande inrichting een Drank- en Horecawetvergunning en een Exploitatievergunning is verleend: 
-      Herenweg 53, 3645 DG te Vinkeveen verleend op 15 juni 2020 (verzenddatum 16 juni 2020)

De vergunningen liggen ter inzage gedurende zes weken na de verzenddatum van de vergunningen op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht. U kunt een afspraak maken per e-mail via iv@derondevenen.nl of telefoon 0297 291616.

Tegen het verlenen van de vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.