Collegebesluiten over subsidie voor energiebesparende maatregelen woningen (week 26 – 26 juni)

Het college heeft op 26 mei 2020 besluiten genomen over het verlenen van subsidie voor het aanbrengen van energiebesparende maatregelen in, aan of op een bestaande woning:
-    Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen;
-    Mandaatbesluit Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen.

Deze besluiten zijn op 5 juni jl. gepubliceerd in het Gemeenteblad (zie www.officielebekendmakingen.nl)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-142246.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-142253.html

Officiële publicatie

De gemeente publiceert al haar verordeningen, beleidsregels en andere besluiten van algemene strekking op www.overheid.nl in een elektronisch Gemeenteblad. Als service naar onze burgers wordt deze informatie ook nog geplaatst op de gemeentepagina van deze krant. Dit betekent dat alleen rechten kunnen worden ontleend aan de publicatie van het elektronisch Gemeenteblad op www.overheid.nl (www.officielebekendmakingen.nl). Op www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving kunt u onze beleidsregels en verordeningen vinden die op dit moment gelden.