Collegebesluiten over subsidie voor groene daken en gevels (week 24 - 12 juni 2020)

Het college heeft op 10 maart 2020 besluiten genomen over het verlenen van subsidie voor groene daken en gevels:
-    Subsidieregeling Subsidie groene daken en gevels 2020;
-    Besluit mandaat Subsidieregeling Subsidie groene daken en gevels 2020.

Deze besluiten zijn op 29 mei jl. gepubliceerd in het Gemeenteblad (zie www.officielebekendmakingen.nl)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-126575.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-126581.html

Officiële publicatie

De gemeente publiceert al haar verordeningen, beleidsregels en andere besluiten van algemene strekking op www.overheid.nl in een elektronisch Gemeenteblad. Als service naar onze burgers wordt deze informatie ook nog geplaatst op de gemeentepagina van deze krant. Dit betekent dat alleen rechten kunnen worden ontleend aan de publicatie van het elektronisch Gemeenteblad op www.overheid.nl (www.officielebekendmakingen.nl). Op www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving kunt u onze beleidsregels en verordeningen vinden die op dit moment gelden.