Nieuwe Noodverordening Veiligheidsregio Utrecht

Vanaf woensdag 1 juli geldt een nieuwe noodverordening.

De belangrijkste regels per 1 juli zijn:

Regels binnen

 • U houdt binnen altijd 1,5 meter afstand.
 • Bij ruimtes binnen mogen maximaal 100 mensen bij elkaar komen.
  Personeel telt niet mee.
 • Meer dan 100 mensen mag.
  Maar alleen als u een plek reserveert.
  En u krijgt een gezondheidscheck.

Dit geldt bijvoorbeeld bij bioscopen, cafés, restaurants, theaters, bruiloften en uitvaarten.
Discotheken en nachtclubs blijven dicht tot 1 september.
Er komen nog regels voor zangkoren.

Regels buiten

 • U houdt buiten altijd 1,5 meter afstand.
 • Bij ruimtes buiten mogen 250 personen bij elkaar komen.
  Personeel telt niet mee.
 • Meer dan 250 mensen mag op plekken met vaste zitplaatsen.
  U reserveert een plek.
  En u krijgt een gezondheidscheck.

Dit geldt bijvoorbeeld in de horeca.
Bij dierentuinen en pretparken geldt geen maximaal aantal personen.

Regels in het vervoer

 • U moet altijd een mondkapje dragen in het openbaar vervoer.
 • U draagt in taxi’s, busjes en touringcars altijd een mondkapje.
  U moet reserveren.
  En u krijgt een gezondheidscheck.
 • Zitten er mensen uit een ander huishouden bij u in de auto?
  Draag dan allemaal een mondkapje.
 • In al het andere vervoer moet u 1,5 meter afstand houden.
  Zoals op een rondvaartboot.

Uitzonderingen op de 1,5 meter afstand

Er gelden uitzonderingen op de 1,5 meter afstand voor kinderen en jongeren:

 • Mensen uit 1 huishouden hoeven bij elkaar geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van anderen.
 • Jongeren tot 18 jaar hoeven bij elkaar geen 1,5 meter afstand te houden.
  Ze moeten wel 1,5 meter afstand houden van volwassenen.

In sommige situaties is het moeilijk om 1,5 meter afstand te houden.
Daarom gelden er ook uitzonderingen voor:

 • Hulpbehoevenden en hun begeleiders.
 • Kappers, masseurs en instructeurs in lesauto’s.
 • Sporters, acteurs en dansers.

Niet vergeten:

 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Reis zoveel mogelijk buiten de spits.
 • Blijf weg van drukke plekken.
 • Was vaak uw handen.
 • Blijf thuis bij klachten en laat u testen

 

Vanaf 15 juni mogen gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen weer open. Dit geldt bijvoorbeeld voor zwemgelegenheden, sportaccommodaties, dierentuinen en pretparken. De andere aanpassing is voor de verpleeghuizen en andere kleinschalige woonvormen voor ouderen. Het ontvangen van bezoek wordt daar weer toegestaan, behalve voor locaties waar zich nog 1 of meer COVID-19 besmettingen voordoen. 

Per 1 juni worden opnieuw enkele maatregelen versoepeld. Onder meer voor groepen, horeca, onderwijs en culturele instellingen. De basisregels blijven van kracht, zoals: handen wassen, 1,5 meter afstand houden, drukte vermijden, thuis blijven bij klachten en zoveel mogelijk thuiswerken.

Op de website van de VRU staat een uitgebreide toelichting. Ook heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio op 28 mei 2020 besloten een aanwijzingsbesluit ontheffing locaties Rijksvaccinatieprogramma vast te stellen. Op de website van de VRU vindt u ook de andere geldende aanwijzingsbesluiten.

Routekaart vanaf 1 juni

De maatregelen gelden voor het hele land. 

Bekijk maatregelen tegen uitbreiding van het coronavirus op Rijksoverheid.nl

Noodverordening 11 mei 

Vanaf maandag 11 mei is een nieuwe noodverordening van kracht. Deze vervangt de eerdere noodverordeningen. Op de website van de VRU staat een uitgebreide toelichting. Ook is op 13 mei een nieuw aanwijzingsbesluit 'uitzondering markten' vastgesteld. Hiermee ontstaat de mogelijkheid om weer non-food kramen op de markten toe te staan. Hier vindt u het aanwijzingsbesluit uitzondering markten.  

Het kabinet heeft maatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Iedereen moet zich daar aan houden. Overtreding van de regels is strafbaar. In de nieuwe verordening zijn de maatregelen die het kabinet heeft genomen uitgewerkt. Naleving van de belangrijkste basisregels blijft van belang: houd 1,5 meter afstand en leef de huidige hygiëneregels na. Met de versoepeling van een aantal maatregelen is vanaf 11 mei 2020 in Nederland weer iets meer ruimte mogelijk om dingen te doen, waarbij het van belang blijft dat daarbij het coronavirus onder controle wordt gehouden. 

Basisregels:

- Houd 1,5 meter afstand
- Vermijd drukte
- Werk zoveel mogelijk thuis
- Was vaak je handen
- Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis. Ben je benauwd en/of heb je koorts? Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.

Maatregelen

•    Alle evenementen zijn verboden tot 1 september 2020.
•    Het is verboden om met een groep van 3 personen of meer op straat en in openbare gebouwen te zijn als je dichter op elkaar bent dan 1,5 meter.
•    Dit verbod geldt niet voor gezinnen. Ook mogen kleine kinderen (jonger dan 12 jaar) met meer samenspelen onder toezicht van een ouder/verzorger.
•    Verpleegtehuizen en woonvoorzieningen zijn gesloten voor bezoekers en anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg. Dit om de bewoners en het verplegend personeel beter te kunnen beschermen. Lees meer over het kabinetsbesluit. Er wordt alleen bezoek toegelaten als een patiënt in stervensfase verkeert.
•    Alle eet- en drinkgelegenheden, casino’s, coffeeshops en speelhallen moeten zijn gesloten In alle eet- en drinkgelegenheden en coffeeshops kan alleen nog worden afgehaald.
•    Sport- en fitnessclubs, sauna’s, seksclubs en escort services moeten zijn gesloten.

De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft de bevoegdheid te handhaven op naleving van de regels, bijvoorbeeld door een boete op te leggen.