Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen (week 26 – 26 juni)

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken bekend dat:

Zij toestemming voor het laden en lossen van vuurwerk hebben verleend aan:

-    GBV-WECO Vuurwerk B.V., Bobinestraat 12, 3903 KG in Veenendaal ten behoeve van het vervoer incl. laden en lossen van vuurwerk naar Garage Abcoude B.V., Hollandse Kade 36 1391 JM Abcoude. Voor de periode tussen 1 november 2020 en 31 januari 2021.

De stukken met betrekking tot deze toestemming liggen ter inzage van 22 juni tot en met 27 juli 2020. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn ingediend.

U kunt de stukken inzien bij:
-    Het gemeentehuis van De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht tijdens openingstijden.

Als u een toelichting wenst kunt u hiervoor (ook) een afspraak maken met de Omgevingsdienst regio Utrecht: info@odru.nl ter attentie van afdeling externe veiligheid / ontheffingen.