Verleende omgevingsvergunningen (week 23 – 5 juni 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Pienemanstraat 5 in Abcoude Plaatsen van dakkapellen op het voor- en achterdakvlak van de woning Z/20/162605 26-05-2020
Kerkstraat 92 in Abcoude Uitbreiden en opwaarderen van de woning Z/20/162094 27-05-2020
Buurmeesterstraat 1 in Mijdrecht Plaatsen van een houten schuur naast het huis Z/20/160073 27-05-2020
Loopveltweg 162 in Vinkeveen Plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak Z/20/160974 28-05-2020
Amstelkade 103 A in Amstelhoek Oprichten woonhuis Z/20/157272 28-05-2020
Dorpsstraat 37a in Mijdrecht Realiseren escaperooms Z/20/159319 29-05-2020
Plevierenlaan 28 in Vinkeveen Bouwen van een erker en een dakkapel Z/20/162606 02-06-2020
Garsten 3 in Abcoude Aanbrengen van een dakopbouw Z/20/161365 28-05-2020
Voetangelweg 2 in Abcoude Herstellen van de gevel en erker Z/20/162671 29-05-2020

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van ‘Voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.