Verleende omgevingsvergunningen (week 24 – 12 juni 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Baambrugse Zuwe 133 in Vinkeveen Bouwen van een kelder en parkeerlift Z/20/160910 02-06-2020
Burg de Beaufortlaan 5 in Abcoude Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning Z/20/162499 03-06-2020
Wilnisse Zuwe 34 R 4 in Wilnis Nieuwbouw van een recreatiewoning Z/20/160161 04-06-2020
Bovendijk 38 in Wilnis Realiseren van een bijeenkomstfunctie voor de verhuur als vergaderruimte Z/20/158986 04-06-2020
Eerste Hoefweg 7-8-9-10-11 en Oostzijde 14 in De Hoef Oprichten van 5 startersappartementen op de plek van het voormalige bedrijf/showroom en het omzetten van huidige bedrijfswoning in reguliere burgerwoning Z19/156347 03-06-2020

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van ‘Voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.