Verleende omgevingsvergunningen (week 25 – 19 juni 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Hoofdweg 85C in Mijdrecht Bouwen van een woonhuis W-2018-0306 02-06-2020
Winkeldijk 28a in Abcoude Vestigen van een kleinschalige cursusruimte (nevenactiviteit) in de bestaande bebouwing en aanleggen van asfalt buiten het bouwvlak W-2018-0405 03-06-2020
Achterveld 38 in Vinkeveen Onderheien van de parkeerplaats Z/20/160367 08-06-2020
Korenmolen 46 in Mijdrecht Het veranderen van de garagedeur voor een schoonheidssalon Z/20/163102 08-06-2020
Binnenweg 18 in Baambrugge Het verplaatsen van de bestaande loods Z/20/161359 08-06-2020

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van ‘Voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.