Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 23 – 5 juni 2020)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.9 van de Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Herenweg 222 in Vinkeveen Uitbreiden van de woning Z/20/161525 25-05-2020
Plevierenlaan 28 in Vinkeveen Bouwen van een erker en een dakkapel Z/20/162606 28-05-2020